Byråtyper

Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM, är en branschorganisation för byråer inom flera olika discipliner av marknadskommunikation: reklam, design, pr, digital, event, kommunikation, media och varumärke. Många byråer är så kallade fullservicebyråer och erbjuder flertalet av ovan beskrivna tjänster. Som ett stöd för dig som köper / upphandlar kommunikation har vi nedan listat olika byråtyper i korthet. Denna lista uppdateras årligen.

Reklambyråer arbetar främst med kommunikation och marknadsföring genom att skapa reklam för sina kunder, både med strategi och koncept och framtagning av reklam för sina uppdragsgivare.

Designbyråer arbetar främst med framtagning av nya produkter, förpackningar och uttryck med hänsyn till design och visuell kommunikation. Det innefattar grafiska profiler, logotyper och visuella identiteter.

PR-byråer arbetar främst med kommunikation och marknadsföring mot media, opinionsbildare och medarbetare för att skapa publicitet och synlighet. PR-byråer kan även arbeta med lobbying och kriskommunikation.

Digitalbyråer arbetar främst med kommunikation, marknadsföring och utveckling i digitala kanaler och gränssnitt, däribland produktion av hemsidor, digitala strategier och datadrivna kampanjer.

Eventbyråer arbetar främst med att skapa och genomföra olika typer av event, konferenser och möten, både digitala och fysiska, för sina uppdragsgivare.

Kommunikationsbyråer arbetar brett med kommunikation och marknadsföring i gränslandet mellan pr och reklam, både med strategi och produktion, för sina uppdragsgivare.

Mediebyråer arbetar främst med kommunikation och marknadsföring i form av rådgivning, mediestrategier, medie- och målgruppsrekommendationer och köp av medieutrymme för sina kunders räkning.

Varumärkesbyråer arbetar främst med marknadsföring med fokus på att skapa och forma varumärken, både vad gäller strategi och koncept för sina uppdragsgivare.