9 rekommendationer för upphandling enligt LOU

1. Identifiera vad ni vill uppnå

Se över vilket resultat/vilken effekt ni vill uppnå och vad ni därmed behöver för typ av byrå samt kompetens.

Läs beskrivningar av olika typer av byråer här.
Läs rollbeskrivningar här.

2. Dela upp ansvarsområden
Kom överens om vilka ansvarsområden som kommunikationschefen respektive inköpschefen har i arbetet med upphandlingen.
3. Gör urval i flera steg
Lägg upp er utvärdering i flera steg och spara på så vis på både era och era anbudsgivares resurser.


Läs mer om urvalsprocess och urval i flera steg här

4. Efterfråga fiktiva uppdrag på rätt sätt
Överväg om ni verkligen behöver be om fiktiva uppdrag. Samt följ i sådana fall branschens rekommendationer om upplägg.

5. Använd CV- och casemallar
Underlätta för er själva och era anbudsgivare genom att följa branschens mallade CV och caseförfrågningar.

Läs mer om CV- och casemallar här

6. Vikta priset klokt 
Se till att det ni vill uppnå med ert kommande samarbete väger tyngre än priset. Annars kan det bli kostsamt.

Läs mer om olika rollbeskrivningar här.

7. Skapa goda förutsättningar för ett nära samarbete
Utforma er upphandling så att det framförallt är en byrå ni kommer att arbeta nära tillsammans med – och skörda vinsterna av det sen. 
8. Riskminimera och skydda ert varumärke
Skapa trygghet genom att se till att er leverantör har koll på de juridiska fallgroparna.

Läs mer om innebörden av en ARU (Ansvarig Reklamutgivare).
Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Till Sveriges Kommunikationsbyråers sida om Influencer Marketing.

9. Håll koll på rättigheterna i köpt material
Särskilj upphovsrätt och äganderätt gällande vad som går, samt inte går, att köpa loss.

Läs mer om reglering av rättigheter här

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Sammanfattande film: