Utökat stöd i HR-arbetet (NY MEDLEMSFÖRMÅN)

Förbundet är glada att få presentera ett utökat och större samarbete med partner i HR-frågor Edge HR.

Edge HR ger medlemmar i KOMM effektivt stöd i det praktiska och strategiska HR-arbetet. Nu har KOMM utökat samarbetet och förhandlat fram ett erbjudande där du som medlem får tillgång till den digitala tjänsten Origio. Tjänsten ger dig som har personalansvar verktyg i ditt dagliga arbete.

I Origio finns bl a intervjuguiden för pågående rekrytering, svaret på tjänstledighetsfrågan, rehabiliteringsprocessens olika steg och regelverket kring hur en anställning avslutas. Tjänsten omfattar också det systematiska arbetsmiljöarbetet, den nya dataskyddsförordningen GDPR, information kring lönekartläggning och likabehandlingsarbetet samt flera mallar, checklistor och policys att utgå ifrån.

Logga in på medlemssidorna för tillgång till tjänsten.