Utbildningskommittéen på Stockholms Universitet

Idag var vi från Utbildningskommittéen och träffade Maria Frostling-Henningsson Assisterande Professor i Marknadsföring och PR på Stockholms Universitet.

Ordförande Petronella Panérus kommer rapportera mer om det här senareochframförallt på årsmötet men i korthet handlade mötet om hur förbundetsmedlemmartillsammans med universitet ska utbilda världens bästa kommunikatörer iframtiden.

Hur kan vi på förbundet stötta eleverna inom marknadsföring framöver; uppslagenvar många; exempelvis genom att erbjuda riktigt bra och nyttiga praktikplatser (somfaktiskt är studiemedelsberättigade) eller se över en föreläsar-fond ska se ut så att vi får hit de allra bästa internationella föreläsarna? Och tänk om vi skulle anordnaForskardagar ihop, ge konkreta uppslag till ämnen i uppsatser, eller startautbildningsråd tillsammans. Svårare än så behöver ju inte starten mot målet vara.

Tillsammans bestämmer vi hur kompetensen bör se ut hos de elever som tar sinexamen framöver, och garanterat det år som vi har som vision. År 2020.