Uppdaterade rekommendationer för ansvarsfull alkoholreklam

Mot bakgrund av nya rättstolkningar av alkohollagen har branschens rekommendationer gällande marknadsföring av alkoholhaltiga drycker uppdaterats (1 oktober 2022).

De mest framträdande förändringarna gäller tillämpningsområde och tolkning av bildregeln. Uppdateringen görs mot bakgrund av bland annat de domar som kommit från Patent- och Marknadsöverdomstolen och Högsta Domstolen under 2021.