The Global DEI Census – Sweden market report

Sommaren 2021 genomfördes världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- & kommunikationsbranschen.


Ta del av rapporten & läs mer om Sveriges resultat i förhållande till övriga världen. Ett stort tack till alla er som fyllde i enkäten!

Läs rapporten här!