The advertising industry: Should I stay or should I go?

EACA, WARC & EdCom presenterade mars 2023: The advertising industry: Should I stay or should I go?

Varför ska studenter börja en karriär inom byråvärlden när marknadsförarens karriär står inför turbulenta tider? Vilka faktorer väger studenter när de väljer en karriär inom kommunikation och – enligt byråer, i vilken utsträckning är studenterna redo för de yrkesmässiga prövningar som kommer på arbetsplatsen? Denna undersökning adresserar studenters och rekryterares perspektiv på hur nya talanger tacklar tröskeln från utbildning till arbetsliv.

Som medlem får du tillgång till hela rapporten här!