Ställningstagande angående information om prissänkningar

Konsumentverket har den 9 oktober publicerat sin lagtolkning – KOVRS 2023:1 Ställningstagande angående information om prissänkningar – av 30-dagars referensprismärkningsregeln för försäljning, med en anmärkningsvärd twist. Enligt KOVs ställningstagande är det ”typiskt sett inte tillåtet att ange ytterligare referenspris utöver 30-dagarspriset”. Enligt dem är European Commission:s exempel på samma ämne “oklart” och ogiltigt eftersom det tillåter ytterligare referenspriser (COM guidance for price indication: Official Journal C 526/2021).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(06)

Vad innebär detta för företag på den svenska marknaden? Kommer Konsumentverkets mer begränsade tolkning att hålla? Det får tiden utvisa. Håll ögonen öppna!

Läs mer här!