Spelsiten Ninja Casino fälls

Det står nu klart att patent- och marknadsdomstolen fäller Elec Games som drivit spelsiten Ninjacasino för att ha haft för aggresiv reklam. Efter fällande dom får bolaget framöver inte lov att marknadsföra sina speltjänster med så kallade heltäckande pop-up annonser samt att 20 olika påståenden förbjuds. Några av uttrycken som förbjuds är snabba cash, blixtsnabbt och inom 5 minuter.

Det är första gången måttfullhetsaspekten prövas i svensk domstol.

Till domen i sin helhet