#sistabriefen

KOMM:s styrelse har idag, onsdag den 6 december, sammanträtt tillsammans med ledningsgruppen på förbundets kansli. Större delen av styrelsemötet har ägnats åt #sistabriefen: uppropet från över 2 000 kommunikatörer från hela landet. Vi välkomnar initiativet och har lagt en tydlig plan för att fortsätta vårt arbete för en jämställd och jämlik bransch.
 
Vår utgångspunkt och övertygelse är att förbundet ska vara en konstruktiv kraft som driver förändring genom samarbete.
 
Dels tillsammans med andra branschförbund för maximalt genomslag och skala – redan imorgon (torsdag 7/12) möts representanter från elva olika branschorganisationer för att diskutera #sistabriefen, inventera vilka verktyg som redan finns och sätta upp en gemensam plan framåt. Värdskapet delas mellan KOMM, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikatörer.
 
Dels genom att koppla ihop byråledare som får möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter sinsemellan – flera såna möten i olika städer kommer att genomföras under december. Medlemsbyråer i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att kontaktas och bjudas in.
 
Dels genom att dagligen stötta våra 300 medlemsbyråer med att skapa en god och jämställd arbetskultur – det inbegriper allt från vägledning och stöd med policys och medarbetaransvar till etiska regler mellan anställda och uppdragsgivare. Förbundets riktlinjer, verktyg, koder och checklistor finns samlade här.
 
Vid dagens möte beslutades därtill att utveckla en verktygslåda för byråer som ledningsgrupper och medarbetare tillsammans kan använda i arbetet med att skapa arbetsplatser fria från diskriminering.
 
Kansliet har fått i uppdrag att arrangera ett större seminarium om detta under första kvartalet 2018. Förbundets utbildningskommitté har fått i uppdrag att utforma en ledarskapsutbildning med fokus på jämlikt ledarskap. Styrelsens ledamöter har fått i uppdrag att verka som förändringsagenter i rollerna som branschrepresentanter och ledare på sina byråer. Vi fortsätter att helhjärtat driva dessa frågor i vårt dagliga arbete.
 
Stockholm, den 6 december 2017
 
Melina Aristiadou
Niklas Bondesson
Ulla-Karin Barrett
Mathias Eriksson
Hedvig Hagwall Bruckner
Michael Jäderlind
Marta Karlqvist
Olle Langseth
Philip Marthinsen
Henrik Matsers
Anna-Karin Nilsson
David Orlic
Mattias Ronge
Marie Rudolphie
My Troedsson
Diana Uppman
Malin Wikerberg