SCHREMS II

Viktigt om personuppgifter som överförs via sociala medier och molntjänster från Sverige till USA.

Efter EU-domstolens dom den 16 juli 2020 (den sk Shrems II) finns inte längre någon giltig generell överenskommelse som Privacy Shield att luta sig mot vid överföring av personuppgifter mellan EU och USA (tredje land). . Det är i dagsläget alltså inte lagligt att överföra personuppgifter via sociala medier eller via molntjänster om överföringen inte kan stödjas på någon annan grund i dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs mer om Schrems II på medlemssidorna där du även kan ladda ned uppdaterade mallar.