KOMMs remissvar – Green Claims-direktivet

Sveriges Kommunikationsbyråers lämnade den 28 juni in remissvar till Kilmat- och Näringsdepartement ang Kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden (det sk Green Claims-direktivet). Ta del av remissyttrandet i sin helhet nedan.

https://www.regeringen.se/remisser/2023/04/remiss-av-kommissionens-forslag-till-direktiv-om-styrkande-och-kommunikation-om-uttalade-miljopastaenden/