Remissvar SOU 2017:30, En omreglerad spelmarknad

KOMM har lämnat sina synpunkter på Betänkandet av Spellicensutredningen (SOU 2017:30):

Remissvar SOU 2017:30, En omreglerad spelmarknad