Regeringen föreslår skärpta regler för spelreklam

Pressmeddelande från Regeringskansliet 2019-04-24:

Regeringen avser att ge Spelmarknadsutredningen i uppdrag att föreslå regler för att ytterligare begränsa spelreklamen. Utredningen ska föreslå hur spelreklamen kan begränsas såväl vad gäller omfattning som innehåll.