Rådet och parlamentet överens om Direktivet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen

Rådet och parlamentet har 19 september nått en politisk överenskommelse om Direktivet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen. Utöver direktivets huvudmål införs vissa förändringar, exempelvis införs ytterligare förbjudna affärsmetoder i den sk svarta listan; påståenden som baseras på kompensation för växthusgasutsläpp.

Läs mer.