Principer för användning av generativ AI i reklam

IPA (Institute of Practitioners in Advertising) och ISBA (Incorporated Society of British Advertisers) har tillkännagett tolv vägledande principer för byråer och annonsörer om användningen av generativ AI i reklam. Principerna är breda och utformade för att säkerställa att branschen omfamnar AI på ett etiskt sätt som skyddar både konsumenter och de som arbetar i den kreativa sektorn. De täcker frågor kring transparens, immateriella rättigheter, mänsklig tillsyn med mera och kan vara värdefulla utgångspunkter även för svenska annonsörer och byråer vid användning av generativ AI.

Läs mer här