Pressmeddelande. NIX rapporterar om färre överträdelser än i fjol

2017 skärptes reglerna för telefonförsäljning och detta menar Mats Rönne, ordförande i föreningen Nix-telefon, är ett tydligt bevis på att de förändringar som skett i regelverket har haft effekt. Läs mer om minskandet av anmälningar i NIX pressmeddelande samt i SvD.