Pressmeddelande från Spelinspektionen 15 mars 2019

Spelinspektionen går nu ut och meddelar att spelbolag som inte följer måttfullhetskravet i sin marknadsföring tar en stor risk. Man hänvisar till stämningen mot bolaget bakom Ninja Casino som lämnades in i december 2018, och att Konsumentombudsmannens yrkanden i denna stämning i mångt och mycket tydliggör vad måttfullhetskravet innebär. Man påtalar att en överträdelse av måttfullhetskravet typiskt sett är att betrakta som allvarlig och med konsekvenser därefter, och som yttersta konsekvens att spellicensen återkallas.
Läs pressmeddelandet i sin helhet här