Nytt om tryckerimomsen

Skatteverket meddelar anstånd med betalning i tryckerimomsärenden. 

Skatteverket kommer efter ansökan att medge tryckerikunder anstånd med betalning av den mervärdesskatt och ränta som ska betalas på grund av följdändringsbeslut. Anstånd medges till dess att det civilrättsliga rättsläget mellan kunderna och tryckerierna har blivit klarlagt och om det senare fastslås att kunderna inte kan kräva tryckerierna på betalning till dess att Skatteverket har sett över på vilket sätt Skatteverket kan hantera situationen.

Läs mer här