Nya leveransvillkor för grafiska prestationer – ALG 20, samt nya riktlinjer för digitalt produktionsmaterial

Nya uppdaterade normalvillkor utarbetade av Grafiska Företagens Förbund i samverkan med Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och TU – Medier i Sverige, gäller fr o m 13 november 2020. 

Till ersättande av ALG 10. 

För att ALG 20 skall gälla krävs att leverantören hänvisar till dem på offertstadiet. Annars gäller ALG 10, förutsatt att det är avtalade, om man t ex haft ett längre affärsförhållande.