Ny Konsumentköplag 1 maj 2022

Den nya lagen innebär att svenska regler anpassas till EU-regler på området. Lagen omfattar som tidigare köp av fysiska varor, men har nu ett större fokus på tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Exempelvis streaming eller nedladdning av film och musik, vilket har varit ofullständigt reglerat tidigare.

Den nya lagen innehåller bl a följande förändringar, i korthet:

Den sk omvända bevisbördan för traditionella varor förlängs från sex (6) månader till två (2) år. Varor som innehåller digitala delar som tillhandahålls kontinuerligt, digitalt innehåll, digitala tjänster eller levande djur omfattas av andra tidsperioder, såväl kortare som längre än två år.

Nuvarande reklamationsrätt på tre (3) år efter att en vara levererats gäller nu även för varor med digitala delar där det digitala innehållet eller tjänsten tillhandahålls enskilt samt vid separat enskilt tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst.

Det införs också krav på att digitala varor och tjänster ska hållas uppdaterade för att fungera efter köpet, vilket inkluderar mobiltelefoners operativsystem.