Nu lanserar vi CommToAct Planet

Idag fälls nästan hälften av alla anmälda miljö- och klimatpåståenden för att vara vilseledande. Det urholkar trovärdigheten för hållbarhetsbudskap i en tid när vi behöver prata om frågorna mer än någonsin.​ Nu vill vi istället nyttja kraften bakom kommunikationen för att driva fram mer hållbara konsumentbeteenden, först då vi kan bli en del av lösningen!​

Under de senaste åren har företag vidtagit åtgärder för att möta FN:s globala mål för miljö och klimat. Men i en djungel av olika klimatpåståenden och hållbarhetsbegrepp, har marknadsförare och kommunikatörer stött på utmaningar och många är idag oroliga för att förknippas med eller anklagas för greenwashing. Dessutom anser över hälften av svenska konsumenter att företagens kommunikation om miljö och klimat är vilseledande. För att bidra till trovärdig kommunikation som konsumenterna kan lita på, samt reducera det egna klimatavtrycket, presenterar Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer initiativet CommToAct Planet. Hittills har drygt 30 företag, organisationer och kommunikationsbyråer anslutit sig, och vi hoppas att fler vill göra detsamma.

CommToAct Planet fokuserar på hållbarhet utifrån klimat och miljö. Utgångspunkten är att utifrån ICC’s miljökoder ta fram guider och utbildningsmaterial för att skapa samstämmighet och hjälpa marknadsförare och kommunikatörer att kommunicera hållbarhet på rätt sätt. CommToAct Planet har två huvudsakliga mål. Dels att nyttja kraften i miljöpåståenden för att driva hållbara konsumentbeteenden och motverka den globala uppvärmningen. Dels minska utsläppen inom den egna verksamheten och värdekedjan.

– Den akuta klimat – och naturkrisen kräver ett starkt och brett ledarskap. Vi behöver nyttja marknadsföringens och kommunikationens kraft att driva klimatomställningen framåt genom att den lyfter fram hållbara livsstilar och klimatlösningar på ett vetenskapligt underbyggt och transparent sätt. Det innebär också att undvika vilseledande marknadsföring, samt att fasa ut fossila lösningar och att implementera en strategi i linje med 1.5°C ambitionen, såsom beskrivs i 1.5°C Business Playbook. Därför hoppas vi att så många som möjligt ställer sig bakom initiativet och gemensamt ställer in kompassen på en hållbar framtid inom de planetära gränserna, säger Johan Falk, VD Exponential Roadmap Initiative. 

Anslut ditt företag till CommToAct Planet 
Mer om CommToAct Planet och hur man ansluter sig här: https://commtoact.se/planet/

Läs mer om CommToAct här