Nomineringen till Anbudspriset 2019 är igång

För femte året i rad öppnar Föreningen Anbudspriset upp att nominera till priset som uppmärksammar goda initiativ och hyllar bra kommunikation. Föreningen är eniga i att nyckeln till en lyckad upphandlingsprocess är bra kommunikation mellan upphandlaren och leverantörer. Anbudspriset delas årligen ut till en upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov. Priset syftar till att uppmärksamma goda initiativ och medverka till bättre offentliga upphandlingar.  

-Vi är övertygade om att upphandlingsförfarandet genom bra kommunikation kan utvecklas och att följden kan bli att rätt krav ställs på produkter och tjänster, säger föreningens ordförande Maria Krantz. 

Nomineringsperioden till Anbudspriset är öppen mellan 18 mars – 30 april 2019 och priset kommer delas ut under hösten 2019.

-Bra kommunikation leder till en transparent upphandlingsprocess och ett bättre fungerande avtal. Att leverantörer tillåts vara mer aktiva i processen gör oss till bättre leverantörer. I slutändan hoppas vi att Anbudsprisets fokus på de här områdena kan leda till mer transparenta och tydliga avtal där brukarna av tjänsterna får vad de efterfrågar och samhället sparar pengar, förklarar Maria Krantz. 

Juryn för Anbudspriset 2019 består av: 
Anders Heland, Styrelseordförande och partner Zango AB
Alen Hrnjić, Leg. Apotekare / Upphandlings- och Avtalscontroller ApoEx AB
Peder Johannisson, VD & Affärsutvecklare Cavini Management AB
Lars Lagerström, Regionchef Temporent AB
Lotta Sellebråten, Anbuds- och avtalscontroller Swedol AB
Annika Sjöberg, VD och senior partner Gullers Group AB
Fredrik Tamm, Seniorkonsult och partner Doublecheck Consulting AB
Carina Vibenius, Chef juridik och anbud Semantix Språkcentrum AB 

Mer om Föreningen Anbudspriset 
Föreningen Anbudspriset bildades 2014 och är en ideell förening vars ändamål är att årligen dela ut leverantörernas pris till den upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. Medlemmar är företag och organisationer som vill medverka till att dela ut priset.

Tidigare års pristagare: 
2018: Klara Hanell Strand och Rickard Andersson SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB
2017: Martin Kruse, Arbetsförmedlingen
2016: Mats Westin, Stockholm Stad
2015: Therése Westerlund, Regeringskansliet

För mer information kontakta: 
Maria Krantz, ordförande i Föreningen Anbudspriset
maria.krantz@tedlaw.se
0736-247131

Nominera här