Meta, Google, Tiktok och Snapchat tillåter inte användningen av AI-verktyg i politiskt syfte

Liknande beslut har tidigare fattats av Google, Tiktok och Snapchat.

Läs mer!