Kreativ Sektor och statssekreterare Oscar Stenström på Fashion Week Sthlm

I samband med starten av Fashion Week Stockholm anordnades Fashion Talks, ett forum och rundabordsamtal där en bredare syn på mode och vad som händer när det blandas med andra kreativa uttrycksformer diskuterades. KOMM var på plats tillsammans med övriga representanter från Kreativ Sektor och statssekreterare Oscar Stenström som talade om vikten av kulturella och kreativa näringar kopplat till regeringens exportstrategi och satsningen Team Sweden. Därefter följde panelsamtal med representanter från företag inom sektorerna som diskuterade möjligheter, utmaningar och frågor kring  hur politiken kan hjälpa företagen att vidareutvecklas.

Se bilder från morgonen här