Kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring

En ny kartläggning som Konsumentverket låtit göra visar en kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring . Kartläggningen visar också att argumenten många gånger är övergripande och saknar detaljerad information.

En ny kartläggning som Konsumentverket låtit göra visar en kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring . Kartläggningen visar också att argumenten många gånger är övergripande och saknar detaljerad information.

Rapporten är en uppföljning på en motsvarande genomlysning av marknaden som gjordes 2015. Den ger en bild av hur ofta och vilka miljöargument företag använder i sin marknadsföring.

Läs mer på konsumentverkets hemsida

På KOMMs medlemssidor under fliken “Hållbarhetskommunikation” håller vi dig som medlem uppdaterad kring det senaste inom Marknadskommunikation med hållbarhets-/miljö- & klimatpåståenden.

Är du i dagsläget inte medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer men vill veta mer om medlemskap, fyll i en intresseanmälan här!