Konsumentverkets granskning visar brister i spelreklam

En ny granskning av spelreklam i olika medier, utförd av Konsumentverket, visar att många av de granskade annonserna inte svarar upp mot reglerna om marknadsföring av spel. Granskningen kartlägger bland annat hur spelbolagen följt de nya reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2019. Konsumentverket uppmärksammar nu flera brister bland annat hur bonuserbjudande presenteras.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här