Könsdiskriminerande reklam minskar jämfört med tidigare år

Könsdiskriminerande reklam minskar jämfört med tidigare år. Det skriver Reklamombudsmannen (RO) i ett pressmeddelande idag.

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) tar emot anmälningar mot könsdiskriminerande reklam och meddelar vägledande beslut. Under förra året minskade besluten rörande könsdiskrimin­erande reklam signifikant jämfört med året innan. RO tog under 2018 emot 68 anmälningar mot könsdiskriminande reklam som ledde till 66 beslut. Det är en betydande nedgång jämfört med föregående år då RO tog emot 134 anmälningar mot könsdiskriminerande reklam som resulterade i 86 beslut.

Till pressmeddelandet