Kommunikation som accelerator i omställningen

Torsdag 18 november höll Solitaire Townsend, grundare av Futerra och en föregångare inom hållbarhet och kommunikation, i en inspirationsföreläsning modererad av Therese Bohlin från KOMMS styrelse. Webinaret var öppet för alla att delta på. Ta gärna del av det i efterhand nedan.


Här hittar ni samtliga länkar som hänvisades till under webinarets gång;

Purpose Disruptors
https://www.purposedisruptors.org

Change the brief. Community to challenge briefs in collaboration and online training programme.
https://www.changethebrief.org

Advertising Association Ad Net Zero. Reports, day-to-day practical guides, Action Plan.
https://adassoc.org.uk/ad-net-zero/

Creative Climate Disclosure. Calculating the agency’s percentage of turnover from high carbon clients.
https://www.creativeandclimate.com/resources

IPA Ecoeffectiveness. Measuring the full climate impact of your client work.
https://ipa.co.uk/effworks/effworksglobal-2020/ecoeffectiveness-the-missing-measure-in-the-climate-crisis/

AdGreen Carbon Calculator. Calculate the carbon footprint of production.
https://weareadgreen.org/carbon-calculator