Kommunikation – nyckeln till att snabbt starta om och få igång Sveriges tillväxt när smittspridningen avtar

För en vecka sedan gick KOMM ut med en snabb undersökning för att få en mer samlad bild av läget med anledning av COVID-19. Vår bild just nu är att läget ser väldigt annorlunda ut för många av våra medlemsföretag än vad det gjorde för bara en vecka sedan. Det är extremt svårt där ute för delar av branschen. 

Kommunikationsbranschen har genomlevt såväl positiva som negativa ekonomiska cykler – nu går vi helt klart mot en lågkonjunktur, och många av våra medlemsbyråer är förberedda på det. Även om den nuvarande krisen saknar motsvarighet i modern tid, kommer vi att ta oss igenom den.

KOMM har 250 medlemsföretag med väldigt skiftande antal anställda och inom olika discipliner. Dessa faktorer påverkar såklart vilken typ av utmaningar de har framför sig och vilka åtgärder som behöver vidtas. För många av våra medlemsföretag innebär det att man redan nu kan ha allvarliga likviditetsproblem på kort sikt och en utbredd oro bland såväl företagsledning och anställda. Det krispaket som regeringen gick ut med igår på upp till 300 miljarder kronor kommer förhoppningsvis möta några av de mest akuta behoven. Även om det sannolikt kommer behövas ännu mer åtgärder framöver. Men vi hör också att de vill och kommer jobba på att vår bransch en del av lösningen över tid.

Sveriges Kommunikationsbyråer försöker hjälpa till så gott vi kan. Vi vet inte vad som gäller från en dag till en annan, men vi håller oss hela tiden uppdaterade med relevant information från myndigheter och regeringen för att veta vad som gäller för våra medlemsföretag och branschen i stort.

De stödåtgärder som regeringen presenterade i början av veckan gör stor skillnad för de flesta av KOMMs medlemsföretag! Från oss söker man i dagsläget rådgivning i hur man som byrå rent praktiskt ska ta hjälp av dessa stödåtgärder och utökad juridisk hjälp i avtalsfrågor. Detta har gjort att vi har tagit fram guidelines avseende force majeure i förhållande till coronutbrottet. Dokumentet finns tillgängligt på KOMMs medlemsidor.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att ha en öppen löpande dialog med uppdragsgivare och underleverantörer så att parterna kan försöka hitta lösningar och ha en samsyn kring situationen, den är ny för alla och vi vet inte hur den hur och i vilken takt den kommer att utvecklas.  Vara transparenta gentemot anställda och övrig personal och löpande informera kring vad som sker med anledning av viruset och styra kommunikationen bl.a. för att förhindra att felaktig information sprids.

Ta kontakt med försäkringsmäklare/försäkringsbolag för närmare information om just ert företags försäkringar samt se över avtal med kund gällande berörda uppdrag, exempelvis att utreda om force majeure-händelse föreligger eller ej.

Kommunikation är inte bara en kritisk kompetens för företag och organisationers möjlighet att navigera genom den nuvarande krisen, det är också nyckeln till att snabbt starta om och få igång Sveriges tillväxt när smittspridningen avtar.

KOMMs medlemsföretag har både kunskapen och viljan att bidra till en återhämtning av den svenska ekonomin. För att stärka konkurrenskraft krävs inte bara finanspolitiska räddningspaket, utan även omvärldsanalys, konsumentinsikter och djup kunskap om hur man förändrar attityder och beteende.

Varma hälsningar,
Linda Nilsson tf vd KOMM