KOMMs Lönestatik 2022 är publicerad

KOMM presenterar, sedan 2000 i samarbete med IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik, en återkommande studie kring löneutvecklingen hos våra medlemsföretag. Genom att kontinuerligt undersöka hur lönebilden ser ut i vår bransch ger vi våra byråchefer ett verktyg och en referens arbetet med att sätta löner.

KOMM beställde senaste lönestatistiken i december 2021, insamlingen utfördes under januari och februari 2022 bland våra medlemmar. 

Den senaste statistiken är tillgänglig från och med 2022-04-28 och är endast tillgänglig för byråledare på medlemsbyråer som i sin tur kan dela till byråns HR-ansvariga.

Statistiken lämnas ut på begäran via info@komm.se

(OBS! Statistiken lämnas aldrig ut till icke medlemsbyråer)