KOMMs förbundsjurist Christina Nylander om vägen till hållbar hållbarhetskommunikation

Hej Christina Nylander, förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)! Denna vecka händer det spännande saker som vi har arbetat med länge. KOMM, Sveriges Annonsörer och ICC lanserar en gemensam utbildning med avstamp i ICCs uppdaterade miljö- och klimatriktlinjer! Kan du inte berätta lite om detta initiativet? 

I slutet av förra året presenterade ICC nya och uppdaterade miljö- och klimatriktlinjer, som sedan länge utgjort ett komplement till ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation (den sk ICC-koden). Därefter påbörjades ett omfattande arbete med översättning till svenska, i syfte att göra riktlinjerna så lätta att förstå som möjligt. De ursprungliga engelska dokumentet innehåller många termer och begrepp som inte är alldeles lätta att ta till sig. Vi märker också att kunskap om miljö- och klimatregler generellt efterfrågas och därför har vi tillsammans med ICC och Sveriges Annonsörer tagit fram en utbildning som vi tror kommer göra en stor skillnad.

Klimatförändringarna och den gröna omställningen är ju prioriterade frågor för näringslivet. Vad tillför denna utbildning och varför vill vi att så många personer som möjligt på byrån gå kursen?

Denna kunskap är så pass viktig att den inte bör koncentreras till ett fåtal personer på byrån, eller enbart till de medarbetare som redan är ARU och VARU-certifierade. Det är viktigt att förståelsen och kunskapen om regelverket ökar bland alla inblandade i den kreativa processen. Det förenklar och effektiviserar arbetet, då detta är regler man måste förhålla sig till långsiktigt.

Det har rått stor osäkerhet om vad man kan, får och bör kommunicera. Begrepp som klimatpositiv och nettonollutsläpp är exempel på begrepp som stått i fokus och bland annat är föremål för domstolsprövning. På vilka sätt kan riktlinjerna vara till hjälp?

Dels är de nu, för första gången, översatta till svenska. Dels ger de också en utökad vägledning om vissa ofta använda miljöpåståenden, men också i fråga om nya påståenden som klimatavtryck, klimatkompensation, klimatneutral, netto noll samt klimatpositiv, påståenden om cirkularitet mm. Det är ett omfattande regelverk som ger en tydligare vägledning än tidigare. Denna nya version är mer utförlig så att man lättare ska förstå hur principerna om bevisning och kvalificering tillämpas när det gäller specifika miljöpåståenden. 

Hur ska man jobba praktiskt med de nya riktlinjerna?

De är, som sagt, ett omfattande material, uppdelat på tre tydliga delar. Värt att nämna är del 3, som är en checklista, som kan vara användbar för marknadsförare och kommunikationsbyråer som står inför att bedöma och utvärdera miljöpåståenden. 

Hur ser upplägget ut för den officiella kursen?

Det är en digital utbildning på 2 tim då deltagarna får en grundläggande introduktion i regelverket som gäller för miljö- och klimatpåståenden, men också med konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen (RO) använder ICCs regler i sina bedömningar. Under våren kommer inte mindre än fem kurstillfällen att erbjudas och det första redan den 7 april. Det är snart!

Läs mer om hållbar kommunikation:

https://komm.se/medlemssidor/hallbarhetskommunikation/