KOMM’S EFFEKTPRINCIPER – TRE FRÅGOR TILL DR. NIKLAS BONDESSON

Under morgonen lanserades Effektrapporten. Ett arbete som tagits fram under de senaste åren av KOMMs Effektkommitté under ledning av Dr. Niklas Bondesson, forskare vid Stockholms Universitet samt Head of Science på Evidence Strategy (NoA).

Vi passade på att ställa tre frågor till Niklas.

Berätta gärna om bakgrunden till arbetet och de åtta principerna.

Trots att vi vet att kommunikation är ett av de mest kraftfulla verktygen för att driva förändring och långsiktig tillväxt är det många gånger svårt att visa på dess effekter. Dessutom ser vi en utveckling där kortsiktiga mål – inte minst i digitala kanaler – prioriteras över långsiktiga, vilket utmanar kommunikationens affärsdrivande potential. Det är lätt att bli frustrerad i detta läge, men det löser förstås ingenting. Vad vi försöker göra istället är att sprida kunskap kring om de framgångsfaktorer som faktiskt finns identifierade i en mängd olika studier om effekt. Rapporten är ett av flera sätt att sprida denna kunskap, till byråer såväl som till deras uppdragsgivare. I effektfrågan sitter vi nämligen i samma båt.

Vad har varit den viktigaste insikten från arbetet med att ta fram rapporten? 

Att effekt är en kulturfråga. Det handlar inte om enskilda metoder, modeller, mått eller KPI:er. Det handlar om ett sätt att tänka kring kommunikation från dag 1, som måste genomsyra arbetet på hela byrån – eller marknadsavdelningen för den delen. Snarare än att vara en undersökningsfråga som man tar tag i sist i processen.

Vilka riktar sig rapporten till och vad hoppas ni att den ska bidra till?

Den riktar sig till kommunikationsbyråer inom alla discipliner, såväl som till beställare av kommunikation på kundsidan. För oss har det varit viktigt att omsätta principerna till handling, och därför innehåller rapporten en rad konkreta tips på hur man kan jobba med effekt vardagen. För det är trots allt där, i varje enskilt projekt, som man kan åstadkomma förändring.

Läs rapporten här