KOMMs Effektprinciper firar 1 år!

Niklas Bondesson – ordförande i Effektkommittén har ordet:
När vi i Effektkommittén inledde vårt arbete för ett par år sedan hade vi en tydlig bild av att effektmätning av kommunikation är viktigare än någonsin. För oss byråer såväl som för våra kunder.

Dels i form av en komplex och ofta frustrerande utmaning. I en djungel av modeller och mått kan det vara svårt att avgöra vad som egentligen är det viktiga. Vad ska mätas? Och hur? Är det kortsiktiga mätandet verkligen hälsosamt på lång sikt?

Dels även i form av en stor möjlighet. Marknads- och kommunikationschefer som kan visa på resultat har lättare att argumentera för en större budget, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar att göra verklig skillnad. Byråer som kan förklara hur de skapar affärseffekt har lättare att förankra modiga kreativa idéer som gör avtryck, dessutom blir det ofta lättare att motivera arvodet.

Vi var lika överens om att det faktiskt finns en hel del kunskap kring effekt att förlita sig på. Inga magiska universal-recept, men ett antal evidensbaserade grundsatser baserade på robusta forskningsstudier och beprövade erfarenheter från framgångsrika byråer och kommunikationsköpare. Utifrån det underlaget, samt en gedigen arbetsinsats från hela kommittén, kansliet och vår hjälpsamma referensgrupp från kundsidan, tog vi fram rapporten ”Effektprinciperna – KOMMs principer för effektiv kommunikation”. Den innehåller åtta principer för hur vi som förbund rekommenderar att byråer och kunder bör tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekt.

Inför lanseringen i januari såg vi framför oss att vi skulle kunna locka cirka 100 åhörare till seminarium och därefter få lika många att ladda ner rapporten. Idag, snart 1 år senare, kan vi med glädje konstatera att det var en usel gissning. Intresset har varit mycket större än så. Totalt sett har vi hållit fler än 20 publika dragningar sedan dess, för mer än 1200 åhörare – från Malmö i söder till Luleå i norr. På flera ställen har det blivit fullsatt och i vissa fall har det till och med behövts extra dragningar. I tillägg har vi besökt KOMMs norska motsvarighet för att presentera principerna, samt genomfört fler än 20 dragningar för olika byråer och marknads- eller informationsavdelningar. Antalet nedladdningar har vida överskridit vår förväntan och rapporten har översatts till engelska efter att flera hört av sig och velat sprida den i sina internationella organisationer som utbildningsmaterial.

För oss effektintresserade i kommittén känns det naturligtvis fantastiskt att så många ser ett värde i den pusselbit vi försökt bidra med. Den positiva återkopplingen som vi fått handlar framförallt om att rapporten upplevs som användbar i vardagen. Flera har sagt att de i princip börjat arbeta på ett annat sätt direkt efter de kom hem från seminariet. Många verkar också gilla att rapporten är användbar som ett neutralt diskussionsunderlag, från en trovärdig tredje part, i samtal mellan till exempel byrå-kund eller byrå-byrå (som har samma kund). Dessutom ger många uttryck för en slags lättnad, i det avseendet att de känner att Effektprinciperna sätter fokus på det som är mest fundamentalt och som de i grunden kände till, men upplever att de tappat bort längs vägen. ”Väldigt bra, det ÄR ju det här som det handlar om egentligen!” är förmodligen den vanligaste kommentaren vi fått. Och vi håller förstås med – att lyckas med effekt handlar mer om att fokusera på grunderna än på de senaste trendorden.

Särskilt glada är vi att responsen har varit positiv från så många olika håll av branschen: från byråer och kunder, från små och stora organisationer, från vinstdrivande och icke-vinstdrivande verksamheter, samt från B2C-företag och B2B-företag. Vi menar att principerna är lika relevanta för alla, vilket många verkar hålla med om. Samtidigt har vi fått tydliga önskemål om att fördjupa resonemangen kring hur organisationer med olika förutsättningar bör tänka. För offentlig sektor har vi redan satt ihop en specialversion av dragningen, som vi bland annat presenterade i Almedalen, och vi hoppas kunna täcka in fler sådana specialare framöver.

Under 2020 fortsätter arbetet inom kommittén med fokus på att sprida Effektprinciperna till fler. Alla som vill ha en muntlig presentation är varmt välkomna att kontakta KOMMs kansli. Dessutom planerar vi för en utbildning där vi kan erbjuda ytterligare fördjupning inom respektive princip. Vi lägger oss inte till ro, än finns mycket att göra och allt pekar på att effektfrågan kommer bli ännu viktigare under 2020.

Niklas Bondesson – ordförande i Effektkommittén
Ek.Dr. Stockholms Universitet
Head of Science och medgrundare, Evidence Strategy (NoA)

Tack till alla i KOMMs effektkommitté:

Tommy Lindgren
projektledare i Effektkommittén
Affärsstrateg och grundare, Zellout

Annika Rehn Frobell
Group Strategy Director, Drama Queen Communications

Erika Fondin
Senior Strategist, M&C Saatchi

Jerker Winther
Partner och Head of Strategy & Planning, Åkestam Holst (NoA)

Amanda Engström
Senior Planner, Prime Weber Shandwick

Christina Karlsson Kazeem
CEO, Hilanders

Elias Betinakis
Planning Director, NORD DDB

Jimmy Rodhelind
CEO, Jung Relations

Marie Rudolphie
COO & Strategic Director, Identity Works

My Troedsson
Client Director, Forsman Bodenfors Singapore

Patrik Lundberg
Senior Planner, Åkestam Holst (NoA)

Nils Vahlund
Projektledare, Lundberg & Co

Therese Bohlin
CEO, Prime Weber Shandwick

Urban Gyllström
CEO, Creative Director and Planner, Gyllström Kommunikationsbyrå

Ta del av effektrapporten samt annat material kring Effektprinciperna.