KOMM släpper samlings-sajt om influencing marketing

I intervjuer med nätverk som arbetar med influencers (påverkare) och med profiler i kommunikationsbranschen såsom RO och sociala medier-strateger mfl har Sveriges Kommunikationsbyråer försökt sätta fingret på vad det egentligen handlar om. 

– Det här är ett sätt att få bättre koll på en bransch som är rätt mycket i sin linda men som stadigt växer samt att få lyssna på inspirerande och lärorika case. Man kan bara konstatera att det finns fantastiska framgångar men också tillfällen när inte influencing marketing passar.  Vi började prata om det nya medielandskapet och de olika aktörernas roll där med särskild spaning på kommunikationsbyrån som mer och mer fungerar som dirigent.

Sajten är en beta-version som går upp nu då vi har tillräckligt många intervjuer för att det ska kännas relevant. Förhoppningen är att branschen ska vilja bidra med nyheter och kunskap till sajten. KOMM lanserar också i augusti en medlemstjänst där byråerna kommer få tillgång till en social mediestrateg. Allt handlar om lärande.

Länk: influencerconduct.se