Komm säger ja till jämställdhet

I fredags röstade Komms medlemmar igenom nya riktlinjer för ökad balans.

Vid den ordinarie årsstämman den 25 maj i år beslutade årsmötet att rösta igenom en ändring av förbundets stadgar, men för att stadgeändringen skall bli gällande krävs, enligt förbundets stadgar, att ändringen bekräftas på ett extra årsmöte, som alltså hölls fredag 21 september.

Den nya punkten som enhälligt röstades igenom handlar om att Sveriges Kommunikationsbyråer ska:
”aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer”

– På ett sätt är detta historiskt, eftersom det var länge sedan förbundet drev igenom en stadgeändring, säger Jessica Bjurström, vd på Komm.  Men på ett annat sätt är det helt självklart. Sedan 1991 har man i Sverige lagstadgat om jämställdhet, så det är klart att förbundet ska inkludera detta som en naturlig del av förändringsarbetet och då pratar vi jämställdhet både vad gäller kön, ålder och mångfald, även om vi 2012 har valt att fokusera på genus.

– Stadgeändringen är ett kvitto till medlemmarna att förändringsarbetet för ökad balans och jämställdhet inte ska vila på några enskilda individer, ledningsgrupper eller byråer, utan att vi som förbund ska driva och stötta åtgärder som leder till ökad, eftersträvansvärd balans, fyller Gustav Martner, ordförande i Komm, i. Och vi menar allvar med orden, fortsätter Martner. Det får inte stanna vid en politisk korrekt papperstiger. På torsdag åker t.ex. Christina Knight, CD på INGO och f.d. styrelsemedlem i Komm till San Francisco för att bevaka och rapportera från “The 3% conference”, ett forum för och med kvinnliga Creative Directors. Under året återkommer vi med flera konkreta initiativ för att engagera och stötta branschen i det viktiga arbetet.

Till KOMM:s stadgar