KOMM i Riksdagen för rundabordsamtal om könsdiskriminerande reklam

Under måndagen deltar KOMM i ett rundabordsamtal på Finans- & Socialdepartementet  där frågor om könsdiskriminerande reklam ska diskuteras. Förbundet ska på plats berätta om den  effektiva självregleringen och om förbundets ARU- och jämställdhetsarbete.