KOMM återlanserar Årets designköpare 

Efter några år i träda är det dags att utse Årets designköpare igen. Utmärkelsen är branschens sätt att rikta strålkastarljuset mot den som nästan alltid hamnar i skymundan: beställaren. De personer, tillika inspiratörer som tänker långsiktigt, som är djärvt innovativa och bryter mot det förväntade ska hyllas. 

Priset instiftades av KOMMs varumärkes- och designgrupp. Under pandemin låg priset vilande men det har nu återigen blivit dags att hylla Sveriges bästa designköpare. Inlämningen öppnar fredag den 1 september och stänger fredag den 4 oktober. 

– En förutsättning för bra design är en bra beställare. Därför tycker vi det är viktigt att lyfta fram de beställare som haft förnuftet att investera i kvalitativ design. Det finns så mycket outnyttjad potential där ute, varumärken som lever ett liv i skymundan. Där tror vi att Årets designköpare kan fylla en roll som inspiratör och vägledare, säger Jonas Bäckman, del av KOMMs designgrupp.

Uppdrag som lämnas in behöver vara aktuellt idag, men kan ha genomförts för flera år sedan. Därefter utser en jury tre nominerade köpare som kommer att få utrymme att berätta om deras uppdrag och resultat. En av de tre hyllas med en fanfar och mottar priset som Årets Designköpare under en frukost den 22 november på Bonnier konsthall.  

Läs mer om Årets Designköpare på www.aretsdesignkopare.se.

Har du frågor kring hyllningen är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Kontaktinformation
Anna Grell, projektledare, 0763 96 84 21, anna@komm.se.