”Klimatneutral” inte tillräckligt för att beskriva produkt


Pressmeddelande Konsumentverket

Påståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring blir allt vanligare. Samtidigt anser Konsumentverket att de riskerar att vilseleda konsumenten. Myndigheten har gjort en utredning av rättsläget för klimatpåståenden och landat i ett antal slutsatser.

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknadsföring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna. Påståenden som klimatneutralklimatkompenserad eller netto noll klimatavtryck har knappast undgått gemene konsument.

Eftersom det hittills saknas domstolspraxis så har Konsumentverket tagit fram en marknadsrättslig promemoria som beskriver verkets syn på rättsläget för klimatpåståenden.

Vaga påståenden riskerar att vilseleda

Konsumentverket anser att klimatpåståenden som klimatneutral och klimatkompenserad är oprecisa och otydliga. När de används utan en kvalificering riskerar de att vilseleda konsumenten om produktens miljömässiga egenskaper. Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas förstå vad de innebär och kan inte fatta ett välgrundat affärsbeslut mot bakgrund av enbart de påståendena.

– Påståendena ska följas av en förklarande text som beskriver produktens miljöfördel och dess begränsningar. Den förklarande texten ska finnas i omedelbar närhet till det vaga påståendet. Om påståendet finns på den fysiska produkten är det till exempel inte tillräckligt att placera den förklarande texten på sin egen webbplats, säger Ida Nyström, processråd på Konsumentverket.

Får inte utelämna viktig information

Även kvalificerade påståenden om klimatkompensation som är sanna i sak, kan bedömas som vilseledande. Det avgörs av vilket helhetsintryck som konsumenten får av marknadsföringen.

Marknadsföringen ska ge en rättvisande totalbild och får inte utelämna väsentlig information. Att enbart framhäva en positiv egenskap med produkten och helt utelämna de negativa egenskaperna kan ge ett vilseledande intryck. Ett miljöpåstående bör alltid avse de mest betydande delarna i produktens miljömässiga livscykel.

Till pressmeddelandet
PM – Miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring