Kära tidningsläsare,

Kära tidningsläsare,

Idag är det Guldäggsgala för Sveriges alla kreativa kommunikationsbyråer. Förra årets mest kreativa kommunikation ska firas och belönas. I år i form av en digital lunchgala med över 1 600 festdeltagare spridda över hela landet. I ljuset av den pågående coronapandemin och den därmed accentuerade krisen för svenska medier är det viktigt att komma ihåg vilket smörjmedel som kreativ kommunikation är i en fungerande demokrati. Att det hänger ihop i en intimt sammanlänkad kedja mellan reklam, annonser, media, granskande journalistik och demokrati kan lätt glömmas bort, och är därför angeläget att påminna om i dessa tider.

Hur makten i ett samhälle brukas, eller missbrukas, måste, i ett demokratiskt rättssamhälle, granskas och kontrolleras. I Sverige och andra utvecklade pluralistiska välfärdsdemokratier ligger den granskande uppgiften på oberoende medier. Journalisterna ska granska makten. Både den politiska, den ekonomiska och all annan makt och maktstruktur som finns i ett samhälle. Denna maktgranskning finansieras i grunden av två intäktsslag läsarnas prenumerationer och företagens annonser.

I vårt relativt lilla land har vi varit skickliga på att hjälpas åt, på att se till att vi löser saker tillsammans. Att vi värnar om de svaga och de utsatta är grunden i vårt välfärdssamhälle, basen i vår medmänskliga demokrati. Det har varit en självklarhet, den goda cirkeln, ekosystemet; att makt ges via fria val, att makten granskas av oberoende journalister, att de oberoende medierna finansieras av annonsörer och läsare, att annonsörerna tar hjälp av professionella kommunikatörer för att nå läsarna och tittarna med sina budskap. Så att budskapen och journalistiken når läsarna som då kan bilda sig en uppfattning och göra sina val, både politiska och ekonomiska. Det skapar en fungerande marknad både för information, åsikter, produkter och tjänster som gör att hjulen snurrar och välfärden kan försörjas och fördelas.

Det där som för oss varit självklart, men alltmer outtalat, är plötsligt inte lika självklart. På randen till en katastrof börjar vi ana vidden av att den goda cirkeln är bruten. Siffrorna talar ett tydligt språk. När färre annonserar eller betalar sin prenumeration, bryts ekosystemet för budskap, åsikter och granskning ned. Och när ingen granskar, kan makten göra vad den vill. Demokrati är inte ett perfekt system, men det är det bästa och mest rättvisa mänskligheten så här långt hittat på.

Nu måste vi hjälpas åt för att även i framtiden kunna lita på kunskap och experter, på varandra och på makthavarna. I trygg förvissning om att de granskas och därför inte kan mörka, dölja eller lura oss. För då blir de avslöjade och avsatta.

Till alla företag och organisationer som kan: Annonsera i svenska medier! Till er alla läsare: Prenumerera på de medier du gillar!

Till er makthavare: Underlätta för svenska medier att överleva!

Kom ihåg att bra, kreativ annonsering är ett centralt smörjmedel för demokratin. Och, så klart, ett fantastiskt verktyg för de företagare som vill bygga starka, lönsamma varumärken och komma vinnande ur krisen. Därför tar vi med denna annons vår egen medicin och annonserar för vår sak. En annons för annonser. Tack för att du läste!

Helena Westin, styrelseordförande, Sveriges Kommunikationsbyråer