Jerker Winther om årets Effie Awards Europe

Hej Jerker, Head of Strategy på Åkestam Holst och juryledamot Effie Awards Europe 2020! 

Under veckan som gått har du bedömt årets inskickade bidrag. Utan att avslöja något kring årets tävling, vad ser du den största utmaningen med att bedöma effekt, i år dessutom helt digitalt?
Initialt så är det ingen större skillnad på att bedöma bidragen digitalt, så är det nästan alltid när man gör första gallringen. Att ha diskussioner om bidragen digitalt ser jag inte heller som något större problem. Men att  bedöma effekt är ganska utmanande då det är mycket man måste ta hänsyn till, och att det ofta inte är direkt jämförbart även inom kategorierna. Vidare är det ju lite mer utmanande när man bedömer Europeiskt eftersom en hel del av förförståelsen kring varumärkena som tävlar är låg. Därför är det extra viktigt att få koll på ingångsvärdet för varumärket, vilken kategori dom agerar inom, om den växer eller är mättad, hur konkurrensen ser ut etc etc. Det är något som är bra med just Effie Awards, då en stor del av redovisningen handlar just om dessa parametrar vilket gör det lättare att bedöma.

Nivån på bidragen är relativt varierande, och jag tycker att vi i Sverige står oss relativt väl utifrån den erfarenhet jag har både från att sitta i jury i 100w och som juryordförande i Strategy Awards.

Effie består av 27 tävlingskategorier, är det någon kategori du tyckte var extra intressant att djupdyka i?
En av den mest intressanta kategorin är Marketing and Business solutions där man tävlar med bidrag som har engagerad hela verksamheten, från produktinnovation, distribution, säljavdelningen och marknadsföring. I den här kategorin ser man verkligen kraften i när en hel organisation samverkar.

En tydlig trend är att det är många bidrag där många varumärken gör samarbeten med andra varumärken, det är en intressant utveckling tycker jag och något jag misstänker vi kommer se mer av i framtiden.