IRM – reviderad prognos för den svenska reklammarknaden 2020

Idag, 12 mars, går IRM ut med en reviderad prognos för den svenska reklammarknaden 2020.

I samband med detta vill IRM understryka att det för närvarande föreligger en stor osäkerhet kring utvecklingen för ekonomin och för medieinvesteringarna i spåren av virusutbrottet. Mer information om hur IRM valt att hantera detta i prognosarbetet finns i rapporten som är tillgänglig på IRM:s medlemssidor.

Läs mer på irm.se