Information om arbetstillstånd – ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare med pass är viseringsfria i Sverige i 90 dagar, dvs får vistas i Sverige i 90 dagar och behöver inte kontakta Migrationsverket efter inresa så länge som de 90 dagarna inte har passerat.

För ukrainska medborgare som har lämnat landet efter den ryska invasionen (24 februari 2022) gäller omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, grundat på att EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera det sk massflyktsdirektivet. Direktivet gäller ukrainska medborgare som var bosatta i Ukraina före 24 februari 2022 och som har lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare.

Ansökan om uppehållstillstånd måste göras innan de 90 viseringsfria dagarna går ut. Både beslut om uppehållstillstånd och arbetstillstånd meddelas av Migrationsverket. För ansökan om ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd enligt massflyktsdirektivet krävs registrering samt uppvisande av ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar hos Migrationsverket. Ett beviljat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller till den 4 mars 2023. Ett uppehållstillståndskort (UT-kort) utfärdas av vilket framgår att man har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, att man omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande, samt har rätt att arbeta i Sverige.

Läs mer på: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html

Det är viktigt att man som arbetsgivare kontrollerar individens rätt att arbeta i Sverige. Arbetstagaren ska kunna visa upp ett beslut om arbetstillstånd från Migrationsverket. Det är även viktigt att man som arbetsgivare kontrollerar giltighetstiden för det tidsbegränsade tillståndet och gör en anmälan till Skatteverket om anställningen. Om personen saknar personnummer och ska arbeta i Sverige ska denne ansöka om preliminär A-skatt. När personen får A-skatt får denne också ett samordningsnummer.

Notera att redogörelsen inte är uttömmande, inte ska betraktas som juridiskt rådgivning och kan ändras från tid till annan. Mer information finns på: migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html

Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) är ingen arbetsgivareorganisation och har ingen möjlighet eller resurser att ge ytterligare eller vidare rådgivning kring detta, eller i enskilda fall.

2022-03-20