ICC:s kurs i ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat

För att säkerställa att företag och organisationer har rätt verktyg för att bedöma när och hur miljöpåståenden kan användas i marknadskommunikation har advokatfirman MarLaw, på uppdrag av ICC Sverige, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) utvecklat en digital utbildning. 

Utbildningen är 1,5 timme lång och under den tiden får deltagarna en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar. Vi har även möjlighet att erbjuda kursen i ett företagsinternt format.

Hitta höstens kurstillfällen i KOMMs kalender och på ICC:s hemsida. Som medlem i KOMM får du förmånligt pris.

Bakgrund

Klimatförändringarna och den gröna omställningen är prioriterade frågor för näringslivet. Det märks inte minst i Sverige. I takt med att miljö- och klimatarbetet växlas upp och i kombination med ökat konsumentintresse ser många företag också ett behov av att kunna berätta om vad de gör. Samtidigt råder det stor osäkerhet om vad man kan och bör kommunicera. Begrepp som klimatpositiv och nettonollutsläpp är två exempel på termer som snabbt vuxit i popularitet de senaste åren, men där det rått osäkerhet om när och hur de på ett ansvarsfullt sätt kan användas i marknadskommunikation.

ICC:s Riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat (ICC:s miljö- och klimatriktlinjer) hjälper företag att kommunicera sitt miljö- och klimatarbete på ett etiskt och vederhäftigt vis och ger användaren praktisk vägledning i vilken bevisbörda som krävs för att undvika vilseledande element. Bland annat inkluderar vägledningen en checklista, mot vilken användare kan stämma av om deras budskap omfattas av de särskilda regler som gäller för den här typen av kommunikation.