Höstens utbildningar i GDPR

– Kostnadsfritt halvdagsseminarium och skräddarsydd fördjupningskurs för medlemmar i KOMM.

Förbundet erbjuder under hösten utbildningar i den Nya Dataskyddsförordningen EU får en ny tuffare reglering för personuppgiftsbehandling genom GDPR, General Data Protection Regulation. Det nya regelverket kommer att börja tillämpas i maj 2018. Redan nu måste dock alla konsultföretag – exempelvis kommunikationsbyrån förbereda sin verksamhet för de förändringar som det nya regelverket innebär. Med anledning av det erbjuder KOMM, i samarbete med Advokatfirman Marlaw ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med en grundläggande genomgång för medlemsbyråerna i arbetet med den nya Dataskyddsförordningen. Dessutom har vi skräddarsytt en kompletterande fördjupningskurs speciellt anpassad för kommunikationsbyråer.

28/9 Grundläggande introduktion: Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
Under seminariet går vi igenom vad den nya regleringen omfattar, vilka de viktigaste förändringarna blir för kommunikationsbyåerna, samtyckeskraven och vilket ansvar som åvilar byrå respektive kund. I kursen ingår en praktisk checklista för dig som arbetar med personuppgifter för kunds räkning (personuppgiftsbiträde) samt ett exempel på personuppgiftsbiträdesavtal.

Tid: 28 sep kl 09.00-11.45 (registrering och frukost från kl 08.45)
Lokal: KOMM, Sveavägen 32, 5 tr
Pris: Kostnadsfritt och exklusivt för medlemmar i KOMM. Vid no-show debiteras 500 kr.

Seminariet filmas och kommer att finnas tillgängligt på KOMMs medlemssidor.

Seminariet är fulltecknat. Mejla till info@komm.se för väntelista.

7/11 Fördjupningskurs: Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
Denna kurs tar ett samlat och djupare grepp och riktar sig till medlemsföretag som arbetar med personuppgifter för kunds räkning. Vi ger dig verktygen för att uppfylla förordningens krav på interna rutiner i form av processer och fördelning av ansvar. Kursen behandlar de nya samtyckeskraven vid insamling av uppgifter och hur regleringens informationskrav kan uppfyllas i praktiken. Kursen ger dig dessutom särskild kunskap om hur avtal bör upprättas och utformas mellan personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt tredje part.

STOCKHOLM
Tid:
7 nov kl 09.00-17.00
Lokal: KOMM, Sveavägen 32
Pris: 5000 kr exkl moms/person, exklusivt för medlemmar i KOMM.
Anmäl dig här

GÖTEBORG
Tid: 10 nov kl 09.00-17.00
Lokal: Start Communication, Kaserntorget 6 (NY PLATS!)
Pris: 5000 kr exkl moms/person, exklusivt för medlemmar i KOMM.
Anmäl dig här

Priset inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.