Högnivåmöte Team Sweden

Under måndagen deltog KOMM i Högnivåmöte på UD, som representant för Kreativ Sektor och samordnare för Team Sweden Kreativa och Kulturella Näringar (KKN).

På plats presenterades arbetet i Team Swedens alla undergrupper och Jessica Bjurström och Nicole Lage-Vianna berättade om Team Sweden KKN. Mötet leddes av stadssekreterare Oscar Stenström. Högnivåmötet följdes av möte med näringslivet med fokus på Brexit.

Läs mer om Team Sweden KKN och Kreativ Sektors uppdrag som samordnare här.