Här söker du omställningsstöd

Omställningsstöd finns för företag som har tappat mycket i omsättning på grund av corona under mars och april 2020.

Vilka företag kan få omställningsstöd?
Stödet gäller för företag som är godkända för F-skatt
de stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet men som uppfyller kraven för att vara allmännyttiga.

Ansök om F-skatt på verksamt.se länk till annan webbplats
För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Till skatteverket