Komms önskelista till regeringen

• Nollränta i samband med uppskovet avseende betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.  

• Helt avskaffa eller sänka arbetsgivar- och sociala avgifterna temporärt under minst tre månader. Det skulle minska kostnaderna direkt och öka företagens likviditet.

• Enmansföretagare som är viktig del av branschen, för dem behövs mer stöd tas fram då de inte omfattas av de åter gärder/stöd som tagits fram i nuläget. 

Läs artikeln i sin helhet på Resumé