Hållbarhetsbilagan till ICC:s Marknadsföringskod godkänts av ICC:s globala styrelse

Nu har den uppdaterade Hållbarhetsbilagan (ICC Framework for Responsible Environmental Marketing Communications) till ICC:s Marknadsföringskod godkänts av ICC:s globala styrelse.

Uppdateringen som inleddes på initiativ av ICC Sveriges arbetsgrupp Klimatpositiv har syftat till att förtydliga hur företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete och ge vägledning i användandet av miljö- och klimatargument i marknadskommunikation, för att säkerställa att argumenten är vederhäftiga och att de kan styrkas på ett tillbörligt sätt.

Bilagan består både av övergripande riktlinjer och en fördjupning i användningen av vissa vanligt förekommande argument. 

Läs mer på ICC:s hemsida


För dig som är medlem
På KOMMs medlemssidor under fliken “Hållbarhetskommunikation” håller vi dig som medlem uppdaterad kring det senaste inom Marknadskommunikation med hållbarhets-/miljö- & klimatpåståenden.

Är du i dagsläget inte medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer men vill veta mer om medlemskap, fyll i en intresseanmälan här!