Global talangundersökning

Hyper island genomför just nu en global talangundersökning bland företagsledare för att kartlägga morgondagensaffärsutmaningar och kompetensbehov. Svaren från undersökningen går att se i realtid och som respondent får du undersökningen per mejl när den slutförts.

Till undersökningen